Sürdürülebilir çelik imalatı

Raex®, SSAB tarafından üretilir ve global Raex® dağıtım ağı yoluyla satılır. SSAB, faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan çevresel çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. SSAB'nin yüksek fırınları, CO2 verimliliği bakımından dünyanın en verimlileri arasındadır.

SSAB, demir cevheri esaslı çelik yapımında CO2 verimliliği alanında dünyanın en iyilerinden biridir ve Avrupa ortalamasının %7 üzerindedir. Aşağıdaki grafikte SSAB'nin cevher esaslı demir üretimi CO2 emisyonları diğer bölgelerdeki çelik üreticilerinin CO2 emisyonlarıyla karşılaştırılmıştır.

CO2 verimli çelik üretimi

2012 yılında tüketilen kömüre göre endeksli demir imalatı karbon verimliliği

2012 yılında tüketilen kömüre göre endeksli demir imalatı karbon verimliliği
Kaynak: Stahl-Zentrum

SSAB, çelik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Hedef, 2014 başlangıç çizgisine kıyasla 2020 sonunda CO2 emisyonunda 300.000 ton kalıcı azalma sağlanması olacak.

https://www.ssab.com/company/sustainability/sustainable-operations/co2-efficiency


HYBRIT - Fosilsiz çeliğe doğru

Çelik endüstrisi, en yüksek CO2 emisyonlu endüstrilerden biridir ve küresel CO2 emisyonunun %7'sinden sorumludur. Artan dünya nüfusu ve gitgide yayılan kentleşmenin 2050 yılında küresel çelik talebinde bir artışı tetiklemesi bekleniyor. Çelik endüstrisindeki karbon ayak izi bu nedenle Avrupa ve dünyanın geri kalanı için bir zorluk oluşturuyor.

2016'da SSAB, LKAB (Avrupa'nın en büyük demir cevher üreticisi) ve Vattenfall (Avrupa'nın en büyük elektrik üreticilerinden biri) güçlerini birleştirerek, çelik yapımında devrim yaratmayı amaçlayan HYBRIT girişimini başlattı. HYBRIT, cevher esaslı çelik yapımında geleneksel olarak ihtiyaç duyulan kok kömürünün yerine hidrojeni getirmeyi amaçlıyor. Sonuç, dünyanın neredeyse hiç karbon ayak izi bulunmayan ilk fosil yakıtsız çelik üretim teknolojisi olacak.

Kurucuların (SSAB, LKAB ve Vattenfall) HYBRIT'in bir sonraki aşaması için yeşil ışık vermesi üzerine, 2018 yazında yakıtsız çelik üretimi için SSAB'nin İsveç Luleå tesisinde dünyada eşi benzeri olmayan bir pilot fabrikanın inşaatına başlandı.

Yakıtsız çelik çözümü faaliyete geçene kadar, SSAB İsveç'teki CO2 emisyonlarını 2025 gibi yakın bir tarihte %25 oranında azaltmayı hedefliyor. Bunun için İsveç Oxelösund'daki yüksek fırın bir elektrikli ark fırınına dönüştürülecek. Plan uyarınca 2030-2040 arasında ayrıca İsveç Luleå ve Finlandiya Raahe'deki yüksek fırınlar da dönüştürülerek, geriye kalan CO2 emisyonlarının çoğu ortadan kaldırılacak ve yakıtsızlık hedefine 2045 yılında ulaşılmış olacak.

https://www.ssab.com/company/sustainability/sustainable-operations/hybrit